Styrelsen

BRUNNAGÅRDEN

Byggdegården i Kulla/Bälsunda och Fittja    

0171-463135

Styrelsen


Styrelsen 2019


Ordförande Gun-Britt Karlsson tel 070-326 90 74
Vice Ordf.  Eva Wallin
Sekreterare Charlotte Stålbrandt
Ledamöter:
Lars-Erik Tibblin, Margareta Eriksson, Mikael Litström, Christoph Michold
Suppleanter:
Bernt Nordin, Beatrice Lund, Lia Starälv, Kassaförvaltare Göran Wallin
Revisorer:
Erik Jerpdal, Kerstin Wallin, Mikael Olsson
Valberedning;
Anders Wallin (sammankallande), Catarina Wallin,  och Inger Birgersson.


Webmaster:
tommy(at)staralv.com