Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande Gun-Britt Karlsson tel 0171-46 20 02, 070-326 9074
Vice Ordf.  Eva Wallin
Sekreterare Charlotte Stålbrandt
Ledamöter:
Lars-Erik Tibblin, Margareta Eriksson, Olle Wallin, Christoph Michold
Suppleanter:
Bernt Nordin, Mikael Lithström, Lia Starälv, Kassaförvaltare Göran Wallin
Revisorer:
Erik Jerpdal, Kerstin Wallin, Mikael Olsson
Valberedning;
Anders Wallin (sammankallande), Catarina Wallin,  och Inger Birgersson.

Webmaster:
ronnie@ronsson.se