GRANNSAMVERKAN

Nu finns det en sida på Facebook – där vi kan lägga in alla konstiga saker vi ser och hör. Ser du en misstänkt bil, försök fota den och ta reg.nr och lägg ut på sidan för att varna oss andra. Händer det annat skumt – lägg ut på Facebookgruppen!

Här är länken till gruppen:
Grannsamverkan Kulla/Bälsunda


 

Här är en bra länk om vad Grannsamverkan är och hur man kan agera:
http://samverkanmotbrott.se
Där visas film över hur tjuven letar efter våra värdesaker, titta och tänk till. Och när du vet att din granne är bortrest, hjälp gärna till genom att traska runt huset och låt det se ut som om vederbörande är hemma.

Polisen informerar:
Vilken är din käraste värdesak?
Om den försvinner kan du tydligt beskriva den för polisen?
Kan du intyga värdet för försäkringsbolaget?
Är svaret nej?

boven
Då är det dags att skaffa en inventarieförteckning och sluta tänka att ”inbrott händer inte mig”.
Broshyr och invetarieförteckningsblankett finns att hämta på Brunnagården, hos polisen eller via www.polisen.se

För kontakt med närpolisen eller polisen i icke akuta situationer ring 114 14
I en akut situation ring alltid 112

grannstd

Detta är Grannsamverkan!

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och Polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

skylten

Minimikrav och rekommendationer:
1. Meddela dina grannar när du är bortrest mer än några dagar.
2. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
3. Var allmänt vaksam och kontakta grannar och polisen om du ser något som är ”fel”.
Rekommendation:
För en inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden med innehåll.
Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.
Skriv upp serienummer på datorer, surfplattor och annat stöldbegärligt.
Leta upp ditt IMEI på din mobil! Så här gör du *#06#