Bli medlem

Tanken är att alla I bygden ska känna sig som naturliga medlemmar, men för den svenska byråkratins skull behöver vi ett medlemsregister.
För att bli registrerad medlem vill vi att ni sätter in medlemsavgiften på bankgiro 110-6988
Skriv namn på de som avgiften avser samt födelseår. Uppge även e-postadress för framtida information!
Betalar du via internet, är det bättre du mejlar till Christoph, se adress nedan.

Avgiften är 100 kr per hushåll!

Varmt välkommen som medlem I Brunnagårdsföreningen!

E-posta till: christoph.michold@biskopsarno.se
Bankgiro 110-6988 var det!

Undrar du över din medlemsavgift mejlar du direkt till Christoph, som är ansvarig för klubbens medlemsregister:
christoph.michold@biskopsarno.se